MALTOVÉ SMĚSI

  • lepící a stěrkové hmoty pro zateplovací systémy

  • maltové směsi, omítky, štuky

  • betony, potěry

  • vápno a cement

  • zdící malty

  • stavební lepidla a spárovací hmoty

  • tmely